Quá trình xử lý đăng ký diễn ra từ 7-10s. Quý khách vui lòng chờ tới khi có thông báo Thành Công !